DimBuy 點積分獎賞大升級 給你360度全新優惠

會員凡使用DimBuy轉運服務,每1KG總重量就可以賺取20點積分(所有小數點都會上調至整數,如0.1KG會計1KG得20點,1.1KG將會計2KG得40點),以累積的積分換取全面食、買、玩獎賞,買得多賞得多,優惠無上限!

DimBuy 轉運禮遇

點多拿$
( 250點積分起 )

支持社會企業及公平貿易購物點

HKCSS

社企購物禮券
( 1500點積分起 )

DimBuy 積分當錢使


yrv

DimBuy物流現金券
( 500點積分起 )

所需點積分

獎賞

領取方法

250
自動發送至帳戶
1,000
自動發送至帳戶
1,500
自動發送至帳戶
1,500
社企購物禮券 $20
觀塘物流中心領取
2,500
社企購物禮券 $50
觀塘物流中心領取
3,500
社企購物禮券 $100
觀塘物流中心領取
800
DimBuy $10 物流現金券 新增
電郵領取
500
DimBuy $5 物流現金券 新增
電郵領取
80,000
惠康超級市場現金券HK$100 新增
觀塘物流中心領取