DimBuy x 樂天召喚網購達人挑戰 “一萬Yen Challenge!”

Rakuten官方轉運限時優惠

點喺樂天用DimBuy轉運?

1. 登入DimBuy 拎日本倉庫地址連會員編號

2. 喺樂天購物,送貨地址記得填DimBuy日本倉庫地址。

3. 推廣期間,只要單筆訂單滿足條件,就可享有相關運費回贈*。

溫馨提示︰ *每階段首15張符合資格之訂單可以享有運費回贈。相關回贈將於訂單生成後4至6星期以「點多拿$」方式發送。


回贈須知:申報需要填樂天訂單號?

申報有關貨件時,客人可於樂天網站右上角的【購入履歷】內,日期下的【注文番号】尋找訂單號,填寫於【申報貨件中 - 樂天訂單號】

DimBuy x Rakuten召喚網購達人挑戰 “一萬Yen Challenge!

立即購物

 

樂天迎新優惠

1. 須於2021年3月31日23:00 至2021年4月30日22:59註冊成為樂天會員。
2. 有關貨品須於 2021年5月14日 22:59(香港時間)前在DimBuy網站申報並組單。
3. 每位樂天新用戶的首3張符合資格之訂單可以享有上述運費回贈,但每筆訂單金額必須滿12,000日元。運費回贈會以匯率1:0.07計算,每次上限最高為500日元( 即相等於$36 「點多拿$」),於DimBuy訂單生成後4至6星期發送至客人的「點多拿$」帳戶。
4. 如貨件的下單時間及轉運時間滿足Round 1或Round 2的條件,新會員可以同時享用迎新優惠及Round 1或Round 2的運費回贈。
5. 會員必須於樂天店鋪下單時填寫正確倉庫地址及DimBuy會員編號,如有錯漏,即使下單後再修改也無法享有運費回贈。
6. 客人於DimBuy申報運單時,須在[樂天貨件之訂單號]位置填寫樂天訂單號,以便安排有關運費回贈。
7. 運費回贈只限於樂天訂單,與其他網站合併貨件之訂單將不能享有運費回贈。
8. 若運費小於最高運費回贈金額時,將按實際運費金額回贈。
9. 如客人因取消樂天訂單而導致訂單金額小於最低消費金額 ,將不符合參加是次推廣資格。
10. 如客人使用樂天超級積分扣減樂天訂單金額,是次最低消費金額將取決於貨件原定金額。


Round 1 條款及細則

1. 每筆符合樂天運費回贈資格之訂單付款時間為 2021年2月28日23:00 ~ 2021年3月7日22:59(香港時間)。
2. 有關貨品須於2021年3月21日 22:59(香港時間)前在DimBuy網站申報並組單。
3. 每位樂天用戶的首15張符合資格之訂單可以享有運費回贈,但每筆訂單金額必須滿10,000日元。運費回贈會以匯率1:0.07計算,每次上限最高為800日元( 即相等於$57 「點多拿$」),於DimBuy訂單生成後4至6星期發送至客人的「點多拿$」帳戶。
4. 會員必須於樂天店鋪下單時填寫正確倉庫地址及DimBuy會員編號,如有錯漏,即使下單後再修改也無法享有運費回贈。
5. 客人於DimBuy申報運單時,須在[樂天貨件之訂單號]位置填寫樂天訂單號,以便安排有關運費回贈。
6. 運費回贈只限於樂天訂單,與其他網站合併貨件之訂單將不能享有運費回贈。
7. 若運費小於最高運費回贈金額時,將按實際運費金額回贈。
8. 如客人因取消樂天訂單而導致訂單金額小於最低消費金額 ,將不符合參加是次推廣資格。
9. 如客人使用樂天超級積分扣減樂天訂單金額,是次最低消費金額將取決於貨件原定金額。

Round 2 條款及細則

1. 每筆符合樂天運費回贈資格之訂單付款時間為 2021年3月14日23:00 ~ 3月21日22:59(香港時間)。
2. 有關貨品須於 2021年4月4日22:59(香港時間)前在DimBuy網站申報並組單。
3. 每位樂天用戶的首15張符合資格之訂單可以享有運費回贈,但每筆訂單金額必須滿10,000日元。運費回贈會以匯率1:0.07計算,每次上限最高為800日元( 即相等於$57 「點多拿$」),於DimBuy訂單生成後4至6星期發送至客人的「點多拿$」帳戶。
4. 會員必須於樂天店鋪下單時填寫正確倉庫地址及DimBuy會員編號,如有錯漏,即使下單後再修改也無法享有運費回贈。
5. 客人於DimBuy申報運單時,須在[樂天貨件之訂單號]位置填寫樂天訂單號,以便安排有關運費回贈。
6. 運費回贈只限於樂天訂單,與其他網站合併貨件之訂單將不能享有運費回贈。
7. 若運費小於最高運費回贈金額時,將按實際運費金額回贈。
8. 如客人因取消樂天訂單而導致訂單金額小於最低消費金額 ,將不符合參加是次推廣資格。
9. 如客人使用樂天超級積分扣減樂天訂單金額,是次最低消費金額將取決於貨件原定金額。