Visa Checkout 折上折大激賞 9折再減HKD 10

Visa Checkout 折上折大激賞 9折再減HKD 10

適合5公斤以下嘅國內單一貨件,一到倉就可以組單,以更抵價錢選擇最理想嘅智能櫃取件地點,無論價錢定時間都可以運得更有預算。

智能櫃地址詳情

「智」抵價

首重$15 $12* (公斤)
續重$3 (公斤)
*只適用於非熱門智能櫃

總有一格喺附近

全港超過400個智能櫃覆蓋點,彈性取件時間

新加「次選」智能櫃
取件地點功能*

有效提高貨件入櫃速度,加快到你手!

*咩係「次選」智能櫃?

由於部份智能櫃屬「高使用量」選擇,如果你選中呢啲智能櫃,系統會自動提供「次選」選項,順便自能櫃倉務員會因應當時貨量作出最終分流,從而避免因貨件未能入櫃造成擠塞。熱門智能櫃之詳情

如何使用【單Dim智能櫃】?

1) 1件5公斤以下貨件

2) 選擇「單Dim智能櫃」

3) 選擇你最適合嘅取件地點
(及「次選」*地點[如適用])

4) 貨件到港後會進行最後分流,客人可以喺「訂單詳情」/「取件SMS」了解最終取件地點。

條款及細則

Q&A︰

1) 揀完「首選」、「次選」地點之後,件件會唔會最後去咗其他地方?

答: 貨件只會按你嘅選擇進行分流,而唔會去其他地方。

2)點解我上次揀呢個點唔洗揀「次選」,今次要?

答: 我哋會定時向「順便智能櫃」了解智能櫃使用量,有機會你嘅選擇已變成高使用量選擇,「次選」都喺希望你更快收到件。

3)若果我收唔到取件SMS,可以點做?

答: 你可以到智能櫃上選擇點擊「取件」,再按「忘記取件碼」。輸入你的登記電話後,選擇以語音功能重獲取件碼,將通話內提供的6位數字驗証碼輸入到屏幕上,屏幕就會顯示有關運單號,之後點擊「取件」制,櫃門就會開啟。

 

「單Dim智能櫃」限時減價條款及細則︰

1. 推廣期由2018年3月15日至2018年9月30日晚上23:59 止。
2. 優惠適用於選取「單點智能櫃 – 非熱門櫃」之訂單。
3. 「單點智能櫃」熱門及非熱門櫃之詳情可參考地址
3. 此優惠只適用於由國內寄送至香港並以港幣結算之訂單。
4. 使用DimBuy物流服務前,請先閱讀有關條款及細則。

5. 如有任何爭議,DimBuy.com Co. Ltd.保留最終決定權。