DimBuy 7 週年 x AlipayHK 呈獻

AlipayHK專享-國內及國際轉運雙重優惠

限時 9 折優惠 + 免行政費

4 月 23 至 5 月 31 日期間用AlipayHK俾錢,即享 9 折及免行政費優惠,

AlipayHK :如果係新用戶就有 $30 迎新獎賞!

DimBuy 用戶首次登記 AlipayHK 第一張單消費 $60 即減 $30

「AlipayHK運費9折優惠」條款及細則︰

 1. 推廣期由 2019 年 4 月 23 日至 5 月 31 日(包括首尾兩日)(推廣期」)。
 2. 優惠適用於組單時選擇〈AlipayHK〉為付款方式的訂單。如錯選其他付款方式之訂單,恕不提供差額退款。
 3. 優惠不可與其他推廣優惠或折扣同時使用(包括大貨管家之優惠),亦不能兌換現金或其他貨品。
 4. 推廣期內可無限次享用優惠。
 5. 除訂單編號及交易記錄外,商戶不會儲存任何客戶 AlipayHK 的戶口資料。
 6. 使用 DimBuy 物流服務前,請先閱讀有關條款及細則。
 7. DimBuy.com Co Ltd. 及 AlipayHK 將保留隨時更改或終止以上優惠及不時修訂優惠條款及細則之權利。
 8. 如有任何爭議,DimBuy.com Co Ltd. 及 AlipayHK 保留最終決定權。

「AlipayHK $30迎新獎賞」條款及細則︰

 1. 於 2019 年 4 月 23 日至 5 月 31 日推廣期內,登記 AlipayHK 帳戶,即可獲得 $30 迎新獎賞乙次。
 2. $30 迎新獎賞適用於 DimBuy 物流服務滿 $60 以上之訂單
 3. 本推廣只適用於從未成功領取任何 AlipayHK「迎新獎賞」及未曾成功以AlipayHK手機應用程式(「AlipayHK App」)消費之用戶參與。
 4. 推廣期內,每位合資格用戶限成功領取「迎新獎賞」1次,不可重複領取。數量有限,先到先得,額滿即止。
 5. 迎新獎賞須於領取日起 30 天內適用,逾期失效並不獲補發。
 6. 成功領取「迎新獎賞」後,系統將自動發放至合資格用戶的 AlipayHK App 賬戶內,於符合使用條件時自動扣減。用戶須將 AlipayHK App 更新至最新版本,於 App「首頁」點選「獎賞」,即可查看禮券詳情。每次付款僅限使用1張禮券,使用次序以面額最大的禮券優先。若面額相同時,則優先使用到期日較近的禮券。
 7. 獎賞須受條款及細則約束,詳情請參閱 AlipayHK App。
 8. 如有任何爭議,DimBuy.com Co. Ltd. 及 AlipayHK 保留保留最終決定權。